HELP US DESIGN OUR NEXT CLUB BADGE

badge-history

Buckley Town FC and Buckley Town Junior FC are now one club, providing junior players with a clear pathway through to the 1st Team and beyond – we now have well over 400 players in 34 teams including 6 Girls’ teams and not forgetting the mighty Under 5 mini-kickers!

And we have exciting news – it’s time for a new Club badge, and we’d like you to help!

We’ve decided to run a competition for anyone in the Buckley Town FC catchment area to help us come up with the inspiration for our new Club badge. This new logo will be used across everything from our website and social media to the signage at our home ground, The Globe, and on the playing kit for all age groups for next season and beyond.

The winning design, selected by a panel of judges, will be used as the basis for our new badge, which will then be professionally built by a graphic designer.

 • The winner will receive: £100 retail vouchers (of their choice)
 • A bunch of Buckley Town FC merchandise (including a team shirt)
 • A family season ticket for 2 adults PLUS 2 children to watch our home JD Cymru North matches during the 2021-22 season at The Globe.

To help you come up with your design, we have listed a few things we think the badge should include but feel free to add your own twist.

About the design

• It must be easy to see regardless of its size. Remember, it will appear on shirts, letterheads, Facebook, direction signs, so it needs to be clear and not too complicated or intricate.
• Any wording should be in Welsh and English.
• Your design should show a link to Buckley’s industrial heritage.
• Don’t forget our Club mascot, the Buck.
• The Buckley colours of red and white must appear in the design.

About the submissions

• The closing date for entries is midnight, January 15th 2021.
• This competition is open to anyone of any age, regardless of drawing ability – our pro designer will take the winning design and work their magic on it.
• Multiple entries are fine, but put them all on one sheet/PDF.

Entries

You can submit your entry in one of four ways. Please do not forget to include your contact details:

 1. To use our online form in PDF format please click here
 2. Send your paper entry on a single A4 sheet to BTFC Logo Comp, c/o 9 Tan Y Graig, Mold CH7 1QE
 3. By emailing your entry to our Kit Officer by clicking here
 4. Via a Direct Message on either Facebook or Twitter

Helpwch ni drwy ddylunio’r bathodyn nesaf

Mae clybiau pêl-droed oedolion ac ieuengtid Bwcle eisioes yn un clwb gan roi llwybr clir i chwaraewyr o blentyndod yr holl ffordd i’r tîm cyntaf a tu hwnt – mae gennym dros 400 o chwaraewyr mewn 34 tîm gan gynnwys 6 tîm merched heb anghofio’r cicwyr bach nerthol dan 5 oed.

A mae gennym newyddion cyffroes – mae’n amser I gael bathodyn newydd ar gyfer y Clwb, a hoffem i chi ein helpu!

Rydym wedi perderfynnu cynnal cystadleuaeth sy’n agor i unrhyw un sy’n byw yn nhalgylch Bwcle i’n helpu drwy ddarparu ysbrydoliaeth celfydol ar gyfer y bathodyn newydd. Defnyddir y logo newydd ar bobeth o’r wefan a cyfryngau digyddol hyd at arwyddion ein maes chwarae, Y Glôb, ac ar git chwarae’r timau y tymor nesaf ac ymlaen.

Dewisir yr ennillydd gan banel o feirniaid a defnyddir y dyluniad fel sail ar gyfer y bathodyn newydd fydd yn cael ei ddarlunio gan dylunudd graffig proffesiynol.

Bydd yr ennillydd yn derbyn taleb manwerthu (o ddewis eu hunain) gwerth £100 a llwyth o nwyddau  Clwb Pêl-droed Tref Bwcle (gan gynnwys crys chwarae’r tîm) a tocyn tymor i 2 oedolyn + 2 plentyn i wylio gemau cartref yng nghyngrair JD Cymru North yn ystod 2021-22 yn Y Glôb.

I’ch helpu gynllunio rhywbedd gwerth chweil, rydym wedi rhestru ambell i beth ‘da ni’n teimlo ddylsa fod ar y bathodyn ond croeso ichi ychwanegu dylanwad eich hun.

Ynglyn a’r dyluniad
 • Dylsai fod yn hawdd ei weld pa bynnag ei faint. Cofiwch mi fydd y logo ar grysau, llythyrau, Facebook, arwyddion, felly rhaid iddo fod yn glir a ddim yn rhy gymleth a ffwdanus.
 • Dylsai unrhyw eiriau fod yn Gymraeg a Saesneg
 • Dylsai’d dyluniad ddangos cysylltiad a threftadaeth diwydiannol Bwcle
 • Peidiwch ac anghofio masgot y Clwb – y Bwch (Buck)
 • Coch a gwyn yw lliwiau Bwcle a dylsai rhain ymddangos yn y dyluniad
Ynglyn a’r cyflwyniadau
 • Dyddiad cau yw hanner nos, Ionawr 15fed 2021
 • Mae’r gystadleuaeth ar agor i unrhyw un o bob oedran, beth bynnag eu gallu – bydd y dylunydd graffig proffesiynol yn trawsnewid y dyluniad buddugol i’w wneud yn addas, felly peidiwch a poeni!
 • Gellir cyflwyno mwy nac un dyluniad, rhowch nhw i gyd ar un dudalen
Ceisiadau:

Gellir anfon eich gwaith yn y dulliau canlynol. Os gwelwch yn dda, peidiwch ac anghofio rhoi manylion cyswllt:

 • I ddefnyddio ffurflen arlein cliciwch yma
 • Anfonwch ar bapur maint A4 i BTFC Logo Comp, c/o 9 Tan Y Graig, Yr Wyddgrug CH7 1QE
 • Anfonwch ebost i Swyddog Citiau drwy glicio yma
 • Drwy neges ar Gweplyfr neu Trydar